Ponudnik je pooblascen, da izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda late koncept in the odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Sport Vision je zacetnik programa »sport&bonus« (v nadaljnjem besedilu: program), zaloznik »sport&bonus » (v nadaljevanju: kartica) for the za vse registrirane uporabnike programa.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • Buzz
  • Athletics Attention
  • kot tudi na vse druge koncepte, ki bodo dodani v system

Koncepti Athletics Attention therefore hkrati partnerji programa »sport&bonus«, to help you pomeni, da se v prodajalnah partnerjev (Buzz, Sport Sight when you look at the www.datingservicesonline.net/tagged-review Tomas athletics) koristijo ugodnosti programa »sport&bonus«. Partnerji programa se lahko scasoma spremenijo. Seznam aktualnih partnerjev je vedno objavljen na spletni strani sportandbonus/slo

Partnerji programa therefore lahko tudi tretje osebe, ki s podjetjem Recreation Eyes podpisejo sporazum o skupni promociji programa »sport&bonus«. V tem primeru omenjena tretja oseba opravlja funkcijo zbiranja in obdelave podatkov, v imenu ponudnika, kot izvrsilec obdelave. Pred zacetkom sodelovanja se podpisejo ustrezne pogodbe inside the sprejmejo kakrsne koli drugi ukrepi, potrebni za zascito osebnih podatkov.

S podpisom izjave o dostopu oseba potrdi, da se strinja z vsemi pravilniki programa for the obdelovanjem njegovih osebnih podatkov, v skladu z Obvestilom o zasebnosti.

Ponudnik quand pridrzuje pravico, da kadarkoli in the brez predhodnega obvestila umakne kartico iz obtoka, da spremeni ali popolnoma odpravi elemente programa when you look at the celoten program. O spremembah pravil for the sprememb v partnerskem programu, bo ponudnik ustrezno obvestil uporabnika programa.

Ponudnik lahko obcasno spremeni pravila programa into the obvestilo o zasebnosti. Redno preverjajte spletno stran sportandbonus/slo, kjer bo podjetje objavljalo naja »sport&bonus«, politiko zasebnosti inside the sezname partnerjev. Ce uporabnik kartico uporabi po spremembi, se steje, da se strinja s spremembami.

Osnovna kartica ni prenosljiva na drugo osebo inside jo lahko uporablja samo registrirani uporabnik programa, ki je podpisan v tej izjavi. Fizicna oseba se lahko registrira samo enkrat from inside the ima samo eno osa lorsque pridrzujejo pravico, weil kadar koli preverijo identiteto uporabnika kartice.

Seznam trenutnih partnerjev, kot tudi seznam prodajnih mest, v katerih velja program, nacin registracije, zbiranje popustov for the prednosti programa, lahko preverite na spletni strani sportandbonus/slo, ali pri enem od prodajnih partnerjev programa.

Naknaden vpis vrednosti nakupov ni mozen. Ponudnik au moment ou pridrzuje pravico, weil dodeli, spremeni inside the / ali preklice ugodnosti programa po lastni presoji.

Ob prvi registraciji uporabnika v sistem, le ta pridobi enkraten 5% popust na prvi nakup for the velja samo ob prvi registraciji inside samo za durante nakup. Po vsakem naslednjem nakupu v trgovinah partnerjev programa, se vrednost nakupov sesteva. Po dosezeni doloceni skupni vrednosti nakupov, se uporabniku pri vsakem naslednjem nakupu v obracunskem obdobju uposteva predpisani odstotek popusta.

Uporabnik programa lahko postane vsaka oseba, ki je starejsa od 18 help, prebiva v Republiki Sloveniji in izpolni pristopno izjavo na enem od prodajnih mest, vkljucenih v system

Vrednosti nakupov se zbirajo inside the koristijo v enem letu. Po preteku 365 dni, se vrednost nakupov pridobljenih v obdobju daljsem od 365 dni brise. Vrednost popusta se obracunava glede na nakupe pridobljene v obdobju 365 dni in the niso vezani na doloceno obdobje.

Prednosti programa ni mogoce kombinirati z drugimi ugodnostmi, ki veljajo v prodajalnah Sport Sight, Buzz inside Tomas recreation ter pri partnerjih programa. Torej se popusti ne sestevajo.

V primeru odpovedi programa, bo popust lahko uporabljen v 30 dneh po objavi prekinitve programa, v kolikor skupna vrednost zadosca za pridobljeno visino popusta.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • »Znizano s kartico »sport&bonus« -artikli, ki very znizani samo s kartico.
  • »Darilo s kartico »sport&bonus« – artikli s katerimi se dobi oznaceno darilo.

V primeru izgube ali kraje kartice, je uporabnik dolzan blokirati kartico prek svojega spletnega uporabniskega racuna ali izgubo kartice prijaviti na telefon: 01/ 422 80 34, v roku twenty four ur od odtujitve. Da se prepreci zloraba, bo kartica po prijavi blokirana.

Open chat
bonjour comment nous pouvons vous aider